Sälja fakturor

Med tjänsten Sälja fakturor kan du låta oss köpa dina fakturor, på så sätt får du betalt för fakturorna omedelbart. Vi köper fakturor för upp till 99 % av värdet.

Vi på Qred Factoring har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Villkor Sälja fakturor

- Ränta från 1%

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Vi tar hela risken

- Utbetalning inom 24 h

Sälja fakturor med regress

Sälja fakturor med regress innebär att Qred köper fakturan men att fakturarisken fortsatt är fakturautställarens då Qred kan vända tillbaka fordran om fakturan är fortsatt obetald efter dubbla fakturatiden, dvs. 30 dagar vid 30 dagars fakturatid.

Sälja fakturor utan regress

Sälja fakturor utan regress innebär att Qred tar över kreditrisken för en faktura samt finansieringar hela fakturabeloppet exkl. avgiften. Qred tar hela risken ifall gäldenären (slutkunden) inte kan betala.

Sälja fakturorUnderlätta verksamheten genom att sälja fakturor
Har du nyligen startat ett företag? Då är du säkerligen väl medveten om hur komplicerat det kan vara. Det är bokföring och deklaration, skatter och moms, försäljning och kostnader och mycket mer som du behöver ha koll på. Ju bättre det går, desto större blir den egna verksamheten. Samtidigt växer komplexiteten och du tvingas spendera mer tid med saker som du kanske inte behärskar fullt ut eller som inte är lika roligt som själva kärnverksamheten.
Det kan exempelvis handla om att du nu måste lägga en hel del tid på att jaga fakturor, se till att de blir betalda och så vidare. Att fakturorna blir betalda är viktigt, det är trots allt på detta sätt som du får in pengar. Dock finns det idag betydligt lättare metoder. Faktum är att du inte ens behöver vänta på att kunden betalar, du kan få betalt i princip direkt.


Factoring
Att sälja fakturor till ett factoringföretag är absolut inget nytt. Faktum är att denna aktivitet har mycket gemensamt med att ta ett lån, åtminstone när det kommer till vissa aspekter av factoring. Det vanligaste sättet att sälja fakturor är genom att ta kontakt med företag som erbjuder fakturaköp eller fakturabelåning.


Vad är fakturaköp och fakturabelåning?
Fakturaköp innebär att du säljer din faktura. Mer exakt säljer du rättigheten till en kundfordring. Du kan sälja en stor del av kundens skuld till dig, i vissa fall hela beloppet men ibland runt 95 %. Hur stor del av skulden du kan sälja beror på hur sannolikt det är att skulden kan drivas in. Eftersom du säljer rättigheten till skulden har du efter försäljningen ingenting med fakturan att göra. Det är nu upp till factoringföretaget att höra av sig till kunden och se till att de betalar.
Fakturaköp underlättar ekonomihanteringen rejält eftersom fakturan nu kan anses vara betald, kanske inte alltid fullt ut men å andra sidan betydligt snabbare än om du hade väntat som vanligt. Det är dock värt att nämna de mer riskabla fakturaköpen, när det finns en risk för att skulden inte betalas av.
Factoringföretaget tar en viss risk när de köper en faktura, något som de i sin tur kan tackla på olika sätt. Om det finns en större risk för att fakturan förblir obetald kan factoringföretaget kräva att fakturaköpet utförs med regress, vilket innebär att en obetald faktura kommer att köpas tillbaka av ditt företag. Detta är inget som händer samma dag som löptiden går ut utan vid ett senare datum som ni tillsammans kommer överens om. Under denna tid försöker factoringföretaget naturligtvis driva in skulden men om det fortfarande inte händer något återgår fakturan till dig. Det finns även möjlighet att sälja fakturor utan regress. I bägge fall är det dock bra att ha koll på hur sannolikt det är att gäldenären faktiskt betalar skulden.
Fakturabelåning är inte riktigt samma sak som att sälja fakturor, istället används skulden om säkerhet för ett lån. Hur stor lånebelopp du får låna beror på hur stor fakturan är och hur sannolikt det är att skulden återbetalas. Här behåller du alla rättigheter och den administrativa bördan, det blir dock extra viktigt att kunden betalar av sin faktura eftersom ditt lån är bundet till denna skuld.
Både fakturaköp och fakturabelåning är metoder som syftar till att hjälpa företag få in pengar snabbt. Det är just detta som är den stora fördelen med att sälja fakturor.


En vanlig svaghet hos mindre företag och startups
Nya företag behöver vanligtvis snabbt få in pengar. De är starkt beroende av att pengarna flödar in i tid eftersom det vanligtvis inte finns någon större kassa att luta sig tillbaka mot. En eller två försenade fakturor kan snabbt leda till likviditetsproblem. Dessa företag kan med fördel använda sig av factoring för att säkra verksamheten. Att sälja fakturor innebär trots allt att långa löptider inte längre blir ett problem.


Företag som har stor nytta av factoringtjänster
Det är inte bara mindre företag som kan ha stor nytta av att sälja fakturor till ett factoringföretag. Om du driver en verksamhet med ett fåtal kunder, kanske en eller två, är du mycket beroende av att fakturorna betalas in i tid. Att sälja fakturan gör det möjligt att få in pengarna direkt.
Även företag som ska utföra ett stort arbete som tar lång tid och där betalningen sker vid leverans kan nyttja factoringtjänster. Säg att ett arbete kommer att dröja flera månader och att du inte ens kan skicka fakturan förrän kunden har tagit emot beställningen. Själva arbetet kommer att vara mycket lönsamt men innan fakturan är betald är det ditt företag som får stå för kostnaderna. Vilka kostnader? Det kan vara personalkostnader, tillverkningskostnader eller helt enkelt de vanliga kostnaderna som hyra och dylikt.
För att få in pengar direkt, det vill säga långt innan du ens har skickat en faktura till kunden, kan du använda dig av fakturabelåning.


Fokusera på det ni gör bäst
Att effektivisera en verksamhet har många fördelar. Ju mer tid ni kan lägga på det ni faktiskt är bra på att göra, desto mer värde kan ni skapa åt era kunder. Många administrativa aktiviteter är nödvändiga men inte värdeskapande åt kunderna, exempelvis just fakturahantering. Ett enkelt sätt att frigöra resurser är genom att sälja fakturor. Då är det factoringföretaget som tar över och ser till att fakturan betalas, du och ditt företag har dock redan fått betalt och kan fokusera på andra saker.


Smarta finansieringstjänster
I slutändan är factoring ett ypperligt verktyg att känna till och att ta till vid behov. Många företag använder sig av dessa tjänster regelbundet och som en viktig del av verksamheten. Det kan dock även vara ett sätt att snabbt få in pengar vid vissa situationer. Att sälja fakturor är helt enkelt ett bra verktyg att ha koll på, ett alternativ när likviditeten börjar bli farligt låg. Du får fler valmöjligheter vid olika situationer, en dag kan det mycket väl behövas att både en och annan faktura säljs.


Genom oss kan du sälja fakturor på ett smidigt sätt
Vänd dig till oss för att få hjälp med företagsfinansiering. Vi erbjuder ett flertal tjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till många andra passande företagstjänster. Undersök våra olika tjänster och ta reda på vilka villkor som gäller. Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss.

Sälja fakturor